תמונות

משאל רחוב מיוחד לקראת ״בייק אוף ישראל" צילום: לירון לוי