תמונות

"אצלנו הולכים מקיצוניות לקיצוניות" (צילום: אלן שיבר)