תמונות

הרופא קבע שאבוחצירה יוכל לחזור . במכבי חיפה יבצעו בדיקות לפני שישו