תמונות

מרים גר, עובדת שהותקפה בפיגוע בראשון לצ צילום: עזרי עמרם, חדשות 2