תמונות

אבידור משווה וממהר לחדש את המשחק (יניב גונן)