תמונות

אולי בכל זאת הוא יישאר? מאריץ' (צילום: אלן שיבר)