תמונות

עוד עונה בצהוב-שחור. מטוביץ' (אנצ'ו גוש ג'יני)