תמונות

יניב והבה מוציא את אשקלון להתקפה בכדור ארוך (אלעד ירקון)