תמונות

דורית בייניש נשיאת העליון ודניאל פרידמן שר המשפטים