תמונות

שיבק. לא היה רחוק מניצחון (צילום: אלן שיבר)