תמונות

יהיה מעורב בקרבות התחתית? רוני לוי (אלן שיבר)