תמונות

ראלדס וישראלביץ בתמונה למזכרת עבור אוהד מאושר (אור שפונדר)