תמונות

זידאן, קרלוס ובוטרגניו לפני הבעיטה החופשית. (GETTYIAMGES) בסוף 'הע