תמונות

ויש גם נוכחות צהובה. אוהדי מכבי (אלן שיבר)