תמונות

איציק לוזון ואפי צפריר. מחזיקים בדעה דומה לגבי השיטור (רועי גלדסטו