תמונות

עוד כמה ימי הכנה על הדשא יכולים לעשות את ההבדל (gettyimages)