תמונות

התקווה הצרפתית תתממש? קאמיל לאקור (gettyimages)