תמונות

תומר סיני. פעם זה בבית הדין ופעם בתא המעצר (יניב גונן)