תמונות

נורית ולק דגן, חדר עבודה צילום: מיכל קריגר מוטולה