תמונות

גלושקו מאמינה שהתמיכה של הקהל הישראלי היא תוספת כוח