תמונות

לימור לריאה, סלון כיסא גובה צילום: הגר דופלט