תמונות

מפגש קצוות בחולון. שמיר ודרוקר חייבים לנצח