תמונות

אימון אקראנס. השחקנים מחויכים מאוד (משה חרמון)