תמונות

פארק רעננה, מטבח גובה לפני צילום: שירן כרמל