תמונות

יובל שבתאי. הבוררות ממשיכה, אך הוא נשאר ברעננה