תמונות

הביתה בלוזית, מטבח שולחן גובה צילום: הגר דופלט