תמונות

קאציקאריס היום לאחר הנחיתה בישראל (אמיר לוי)