תמונות

הסערה נפתחה עם עזיבתו. ברקוביץ' (אלן שיבר)