תמונות

קטש, כספי ולירון כהן. זו השנה שהיתה בכדורסל