תמונות

המפגע בבאר שבע, מוהנד אלעוקבי צילום: תקשורת שב"כ