תמונות

בית לבד 50, ג, הדלתות משויפות ומוכנות לצביעה צילום: צילום ביתי