תמונות

עדיין בתמונת ההצלבה. יובל נעימי (gettyimages)