תמונות

בורמה,נערה מקושטת בציורים על הפנים צילום: גיא גלבגיסר