תמונות

אורית שחף, היהודים, ג'ון לנון בהיכל צילום: ענבל מור