תמונות

לא לזה הם פיללו. גודס והספסל של מכבי (אלן שיבר)