תמונות

עוד לפני האירועים המתוקשרים, סופו וטוואטחה נפגשו