תמונות

אליהו, היה מוותר על כל תואר אישי בשביל אליפות (אתר המנהלת)