תמונות

מטרונית, חיפה, תאונה, מנהרות הכרמל צילום: כב"ה חוף