תמונות

דני קושמרו במרוץ אנדורו צילום: כפרה - עדי שפרן