תמונות

והחלוץ הטוב בליגה סידר לבן שמעון חבל הצלה (אלן שיבר)