תמונות

ניצן שירזי בהפסד לאשקלון. מכוון למרכז (עמית מצפה)