תמונות

דורה, ש.ד. בשבילכם. החיוך לא ירד מפניו (יניב גונן)