תמונות

אל אהלי המצרית. מודל לחיקוי? (GettyImages)