תמונות

הקבוצה שלו יצאה מפסידה. גולדהאר (אלן שיבר)