תמונות

ימשיכו להספיד אותו, הוא ימשיך לנצח (gettyimages)