תמונות

מפנים בתים במיגרון צילום: באדיבות ועד מתיישבי בנימין