תמונות

מוזר במדי אורגון. עבר 3 קולג'ים (Gettyimages)