תמונות

אמיר אבו ניל מול פטי יא יא. חיפה נראית טוב מאוד (אלעד ירקון)