תמונות

"מכל פציעה שלי עושים רעש וצלצולים" (אלן שיבר)