תמונות

בהמשך אמבולה הציל כדור מהקו ובנבנישתי נעצר אצל אג'ידה (אלן שיבר)